Sepetinizde henüz ürün bulunmamaktadır.

WEIDER

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

“weiderturk.com” değerli müşterilerimize daha iyi hizmet verebilmek için, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nden doğan yükümlülüklerini yerine getirebilmek için sizlerin kişisel verilerini talep etmektedir. Bu nedenle Adnan Erkmen(Weider Nutrition Shop) olarak; 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (KVKK) 10. maddesinden doğan aydınlatma yükümlülüğümüzü yerine getirmek amacıyla değerli müşterimizle ve sitemizi ziyaret edenlerle aşağıdaki metni paylaşmak isteriz.

Kişisel verilerin işlenmesinin yasal dayanağı nedir?

KVKK ile kişisel verilerin korunması esasları ayrıntılı olarak belirlenmiştir. Bunun dışında 6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun da kişisel verilerin korunmasına ilişkin hüküm içermektedir. Aynı zamanda 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu hükümleri yoluyla da kişisel verilerin korunması için bazı hallerde cezai yaptırımlar öngörülmüştür.

Kişisel veriler hangi amaçla işlenmektedir?

Weiderturk.com, kanunların izin verdiği ölçüde kişisel bilgilerinizi kaydedebilecek, saklayabilecek, güncelleyebilecek, üçüncü kişilere açıklayabilecek, devredebilecek, sınıflandırabilecek ve işleyebilecektir.

Kişisel verileriniz şu amaçlarla işlenmektedir:

 • Web sitesimiz üzerinden alışveriş yapanın/yaptıranın kimlik bilgilerini teyit etmek,
 • İletişim için adres ve diğer gerekli bilgileri kaydetmek,
 • Mesafeli satış sözleşmesinin koşulları, güncel durumu ve güncellemeler ile ilgili müşterilerimiz ile iletişime geçmek, gerekli bilgilendirmeleri yapabilmek,
 • İnternet veya kağıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek,
 • Mesafeli satış sözleşmesi uyarınca üstlenilen yükümlülükleri gereği gibi ifa etmek,
 • Kamu güvenliğine ilişkin hususlarda talep halinde ve mevzuat gereği kamu görevlilerine bilgi verebilmek,
 • Müşterilerimize daha iyi bir alışveriş deneyimini sağlamak, müşterilerimizin ilgilenebileceği ürünlerimiz hakkında müşterilerimize bilgi verebilmek, müşteri profillerine yönelik özel reklam, pazarlama, kampanya ve diğer promosyon faaliyetlerini kurgulamak, elde edilen veriler doğrultusunda müşteri “sınıflandırma” çalışmalarını yapmak, anketler düzenlemek, veri madenciliği ve diğer istatistiksel analizler yapabilmek,
 • Ürün ve hizmetlerimiz ile ilgili müşteri şikâyet ve önerilerini değerlendirebilmek,
 • Yasal yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek ve yürürlükteki mevzuattan doğan haklarımızı kullanabilmek,

Kişisel veriler nasıl korunmaktadır?

weiderturk.com ile paylaşılan kişisel veriler, weiderturk.com ile koruma ve gözetim altındadır. Weiderturk.com yürürlükteki ilgili mevzuat hükümleri gereğince bilginin gizliliğinin ve bütünlüğünün korunması amacıyla, gizlilik ve güvenlik politikası çerçevesinde, gerekli organizasyonu kurmak ve teknik önlemleri almak ve uyarlamak konusunda veri sorumlusu sıfatıyla sorumluluğu üstlenmiştir. Bu konudaki yükümlülüğümüzün bilincinde olarak veri gizliliğini konu alan uluslararası ve ulusal teknik standartlara uygun surette periyodik aralıklarda sızma testleri yaptırılmakta ve bu kapsamda veri işleme politikalarımızı her zaman güncellediğimizi bilginize sunarız.

Kişisel veriler yurtiçi/yurtdışında 3. Kişiler ile paylaşılıyor mu?

Müşterilerimize ait kişisel verilerin üçüncü kişiler ile paylaşımı, müşterilerin izni çerçevesinde gerçekleşmekte ve kural olarak müşterimizin onayı olmaksızın kişisel verileri üçüncü kişilere aktarılmamaktadır.

Bununla birlikte, yasal yükümlülüklerimiz nedeniyle ve bunlarla sınırlı olmak üzere mahkemeler ve diğer kamu kurumları ile kişisel veriler paylaşılmaktadır. Ayrıca, taahhüt ettiğimiz hizmetleri sağlayabilmek ve verilen hizmetlerin kalite kontrolünü yapabilmek için anlaşmalı üçüncü kişilere kişisel veri aktarımı yapılmaktadır.

Üçüncü kişilere veri aktarımı sırasında hak ihlallerini önlemek için gerekli teknik ve hukuki önlemler alınmaktadır. Bununla birlikte, kişisel verileri alan üçüncü kişinin veri koruma politikalarından dolayı ve üçüncü kişinin sorumluluğundaki risk alanında meydana gelen ihlallerden sorumlu değiliz.

Kişisel verileriniz faaliyetlerimizi yürütebilmek için işbirliği yaptığımız program ortağı kurum, kuruluşlarla, verilerin bulut ortamında saklanması hizmeti aldığımız yurtiçi/yurtdışı kişi ve kurumlarla, müşterilerimize gönderdiğimiz ticari elektronik iletilerin gönderilmesi konusunda anlaşmalı olduğumuz yurtiçi/yurtdışındaki kuruluşlarla, Bankalararası Kart Merkeziyle, anlaşmalı olduğumuz bankalarla ve sizlere daha iyi hizmet sunabilmek ve müşteri memnuniyetini sağlayabilmek için çeşitli pazarlama faaliyetleri kapsamında çalışmakta olduğumuz anket şirketleriyle ve yurtiçi/yurtdışı diğer üçüncü kişiler ve ilgili iş ortaklarımızla paylaşılabilmektedir.

Veri sahibinin Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’ndan doğan hakları nelerdir?

Veri sahibi olarak KVK Kanunu’nun 11’inci maddesi uyarınca:

 • İşlenip işlenmediğini öğrenme,
 • İşlenmişse bilgi talep etme,
 • İşlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme,
 • Eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme,
 • KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme,
 • Aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme,
 • Münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • KVKK’ya aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahip olduğunuzu hatırlatmak isteriz.

Kişisel verilerin korunmasıyla ilgili mevzuat değişikliklerinden nasıl haberdar olunur?

Kişisel veriler ile ilgili mevzuatta değişikliklerin olması halinde, sayfamızda yer alan bilgileri yeni mevzuata uygun şekilde güncellemek weiderturk.com’un kanuni yükümlülüğü altındadır. Bu nedenle değerli müşterilerimiz ve sitemizi ziyaret eden 3.kişiler yapılan güncellemeleri de bu sayfa üzerinden her zaman kolaylıkla takip edebileceğini bildirmek isteriz.