MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

MADDE 1: TARAFLAR

1.1 SATICI:

Ünvanı : Adnan Erkmen (Weider Nutrition Shop)

Adres   : Bağdat Cad. No:132/B Feneryolu- Kadıköy- İstanbul

Telefon            : 0850 302 22 00        

Faks     : +90 (216) 418           57 80

E-posta :  info@weiderturk.com          

1.2 ALICI:

Ad / Soyad / Ünvan     :          

T.C. Kimlik Numarası  :    _ _ _      

Adres   :           _ _ _

Telefon            :           _ _ _

E-posta :           _ _ _

1.3 ÜRÜNÜN ÖZELLİKLERİ:

Ürün Adı         Adet     Satış Bedeli

(KDV dahil toplam)

_ _ _   _ _ _   _ _ _

_ _ _   _ _ _   _ _ _

1.4 ÜRÜNÜN TÜM VERGİLER DAHİL TESLİM FİYATI

Ürünlerin Toplam Fiyatı          :          _ _ _

Ürünlerin Toplam Vergisi (KDV)        :           _ _ _

Toplam Kargo Ücreti   :           _ _ _

Toplam Teslim Fiyatı   :           _ _ _

MADDE 2: KONU

İşbu sözleşmenin konusu, ALICI`nın SATICI`ya ait www.weiderturk.com internet sitesinden elektronik ortamda sipariş verdiği, sözleşmede bahsi geçen nitelikleri haiz, ilgili internet sitesinde özellikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünlerin satışı ve teslimi ile ilgili olarak Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Uygulama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır. ALICI, satışa konu ürünlerin temel nitelikleri, satış fiyatı, ödeme şekli, teslimat koşulları vs. satışa konu ürün ile ilgili tüm ön bilgiler ve cayma hakkı konusunda bilgi sahibi olduğunu, bu ön bilgileri elektronik ortamda teyit ettiğini ve sonrasında ürünü sipariş verdiğini, işbu sözleşme hükümlerince kabul ve beyan eder.
www.weiderturk.com sitesinde yer alan ön bilgilendirme ve fatura işbu sözleşmenin ayrılmaz parçalarıdır. Sipariş gerçekleştiği anda ALICI bu sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılır.

MADDE 3: ÜRÜNÜN TESLİMİ, SÖZLEŞMENİN İFA YERİ VE TESLİM ŞEKLİ

Ürün, ALICI`nın teslimini talep etmiş olduğu XXX adresinde kargo şirketi çalışanı marifetiyle, ALICI’nın kimliğini ibraz ile veya ALICI tarafından belirtilen kişinin kimliğini ibraz ile ürün teslim edilecektir.

Ürün, siparişin verilmesi ve ürüne ait fiyatın ödenmesinden itibaren 1 gün içinde kargoya verilecektir.

Doğal afet, grev, lokavt ve olağanüstü hal ilan edilecek nedenlerin varlığı halinde teslimat sürelerinde değişkenlik olabilecektir.

MADDE 4: TESLİMAT MASRAFLARI VE İFASI

Teslimat masrafları ALICI`ya aittir. Teslim anında ALICI`nın veya ALICI’nın yönlendirdiği kişinin adresinde bulunmaması durumunda dahi SATICI, edimini tam ve eksiksiz olarak yerine getirmiş olarak kabul edilecektir. Bu nedenle, ALICI`nın ürünü geç teslim almasından kaynaklanan her türlü zarar ile ürünün kargo şirketinde beklemiş olması ve/veya kargonun satıcıya iade edilmesinden dolayı da oluşan giderler de ALICI’ya aittir.

Teslimat anında adreste kimsenin bulunmaması durumunda ise, kargo şirketi görevlisi ALICI’ya haber notu bırakacaktır. Haber notunun bırakılmasını takip eden iş günü itibariyle aynı adrese ikinci uğrama gerçekleştirilecektir. 2 gün içinde Kargo firmasının Müşteri Hizmetlerini arayıp evde siparişinizi teslim alabileceğiniz saat dilimini bildirdikten sonra teslimat gerçekleştirilecektir.

MADDE 5: ALICININ BEYAN VE TAAHHÜTLERİ

ALICI, sözleşme konusu ürünü teslim almadan önce muayene edecek ezik, kırık, ambalajı yırtılmış vb. hasarlı ve ayıplı ürünü kargo şirketinden teslim almayacaktır. Teslim alınan ürünün hasarsız ve sağlam olduğu kabul edilecektir. Teslimden sonra ürünün özenle korunması borcu, ALICI’ya aittir.

ALICI ürünü teslim alırken kargo kutusunu açacak ve içeriğinin tam ve hasarsız olduğundan emin olacaktır. Herhangi bir aksilik durumunda kargo görevlisine tutanak tutturarak ürünü geri gönderecektir.

MADDE 6: SATICININ BEYAN VE TAAHHÜTLERİ

SATICI, sözleşme konusu ürünü sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile teslim edilmesinden sorumludur. Sözleşme konusu ürün, ALICI’dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden SATICI sorumlu tutulamaz.

Şikâyete konu olan ürünler şirket tarafından incelenmektedir. Üretim il ilgili bir hatanın tespiti halinde ürün iade alınmakta ve talep halinde değişimi yapılmaktadır.

MADDE 7: SÖZLEŞMEYE KONU ÜRÜNÜN ÖZELLİKLERİ

Ürünün Cinsi ve türü, Miktarı, Marka/Modeli, Rengi ve Tüm Vergiler Dâhil Satış Bedeli
www.weiderturk.com adlı web sitesindeki ürünün tanıtım sayfasında yer alan belirtildiği gibidir. Satıcı teknik nedenlerden kaynaklanan fiyat güncelleme hatalarından sorumlu değildir.

MADDE 8: ÜRÜNÜN

FİYATI

Ürünün peşin fiyatı www.weiderturk.com adlı web sitesinde ürünün tanıtım sayfasında mevcuttur.

MADDE 9: GEÇERLİLİK SÜRESİ

Listelenen ve sitede ilan edilen fiyatlar satış fiyatıdır. İlan edilen fiyatlar ve vaatler güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir. Bu günden sonra Satıcı tarafından işbu formda verilen bilgi ve vaatlerle bağlı kalınmadığı ihtar olunur.

MADDE 10: CAYMA HAKKI

Sözleşme konusu ürün ya da ürünlerin tarafınıza veya gösterdiğiniz adresteki kişi/kuruluşa teslim tarihinden itibaren 14 (ondört) gün içerisinde hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin ürünleri reddederek cayma hakkınızı kullanabilirsiniz. Cayma hakkının kullanımından kaynaklanan masraflar Satıcı’ya aittir. Cayma hakkının kullanıldığına dair bildiriminizin, teslimatı takip eden 14 (ondört) günlük süre içinde faturası ile birlikte Satıcı’ya aşağıda belirtilen iletişim adreslerine yapılması gerekmektedir.

Cayma Bildiriminin Yapılacağı

Telefon: 0850 302 22 00

Mail: bilgi@weiderturk.com   

Ürün İadesinin Yapılacağı Adres: Bağdat Cad. No:132/B Feneryolu- Kadıköy- İstanbul         

Tel: 0850 302 22 00

Fax: +90 (216) 418 57 80

 

 

MADDE 10. CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK ÜRÜNLER

Çabuk bozulabilen veya son kullanma tarihi geçebilecek ürünler

Alıcının kusurundan kaynaklanan bir nedenle malın değerinde bir azalma olursa veya iade imkânsızlaşırsa alıcı kusuru oranında satıcının zararlarını tazmin etmekle yükümlüdür.

 Cayma hakkının kullanılması nedeniyle satıcı tarafından düzenlenen kampanya limit tutarının altına düşülmesi halinde kampanya kapsamında faydalanılan indirim miktarı iptal edilir.

Sağlık veya hijyen açısından iadesi uygun olmayıp, tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan ürünler niteliği itibarıyla geri gönderilmeye elverişli olmayan ürünlerdir.

MADDE 11: YETKİLİ MAHKEME

İşbu sözleşmeden kaynaklanabilecek ihtilaflarda, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere kadar Tüketici Hakem Heyetleri ile SATICI’nın Yerleşim yerlerindeki Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.

MADDE 12: YÜRÜRLÜK

Site üzerinden verilen siparişe ait ödemenin gerçekleşmesi durumunda ALICI işbu sözleşmenin tüm koşullarını kabul etiğini beyan, kabul ve taahhüt eder.

Weider Nutrition Shop - (Adnan ERKMEN - Antilop Sportif Gıdalar Ltd.) WEIDER Global Nutrition Inc. USA firmasının Türkiye Genel ve Tek Yetkili Distribütörüdür. İkitelli organize sanayi bölgesi keresteciler sitesi 11 A BLOK KAT :1 - Başakşehir-İkitelli / İSTANBUL Tel : 0850 302 22 00 / Fax : (212)670 39 40

T.C. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğünün aldığı yeni karar ile internet siteleri üzerinden ürünler hakkında bilgi vermek kesinlikle yasaklanmıştır. Konu ile ilgili Tarım ve Köyişleri Bakanlığına yaptığımız başvurular kabul görmemiştir. Bakanlığın alacağı yeni bir karara kadar sanal ortamda ürünler hakkında bilgi sunamayacağımızı üzülerek bildirmek isteriz. Siz değerli kullanıcılarımıza gösterdiğiniz hassasiyet ve anlayıştan dolayı teşekkür ederiz.